240
762
kitesquotes:

"Quay đầu là bờ mà bơi sang bên kia…. cũng là bờ."
{Sưu Tầm}des by rio-hirius@Kitesvn.com
61
1184
213
1435