kitesquotes:

"Khi bạn yêu một người, bạn sẽ tình nguyện hi sinh hạnh phúc của mình, lí trí của mình, linh hồn của mình vì anh ấy. Bởi vì bạn sẽ phát hiện, có những thứ so với lòng tự trọng của bạn càng quan trọng, càng to lớn hơn."{Phim: Gặp gỡ Vương Lịch Xuyên}des by bearology@Kitesvn.com
79
325
172
316
574
@special1004 how cute :x
666