830
kitesquotes:

"Có đôi khi đoạn ký ức rất ngắn mà vô cùng rõ ràng, rõ ràng tới mức làm người ta không thể nào trốn được."
{ Chết! Sập bẫy rồi - King Kong Barbie}des by nyan_neko@Kitesvn.com
53
2022
526
boss =)))
2955
1215